Müşteri Çek Bordrosu


Müşterilerden tahsil edilen çekler, aynı zamanda ödeme evrağı olarak da kullanıldığı için pek çok hareket görebilirler. Örneğin; bankaya tahsilat ve/veya teminat için verilir. Ödeme amaçlı olarak bir başka firmaya ciro edilebilir. Banka veya müşteriden iade alınabilir, karşılıksız çıkabilir. Tüm bu işlemlerin hepsini "Müşteri Çek Bordrosu" işlem ekranında girmek mümkündür. Müşteri çeklerine ait tanımlanmış hareket işlemleri aşağıdaki gibidir:
 
Banka İşlemleri:
 
Bankaya teminat için verildi: Bankadan alınacak teminat mektubu vb. bir evrakta teminat gösterilmek üzere müşteri çekleri verilebilir.
Bankaya tahsilat için verildi: Müşteriden tahsil edilmek üzere bankaya verilebilir.
Bankadan iade alındı: Bankaya verilen bir müşteri çeki, herhangi bir sebepten dolayı iade alınabilir.
Tahsil edildi-Hesaba: Tahsilatı banka hesabına olabilir.
 
Müşteri İşlemleri:
 
Müşteriye verildi/ciro edildi: Ödeme evrağı olarak bir başka firma/kişiye ciro edilebilir.
Müşteriye iade edildi: Herhangi bir problemde veya değişim durumlarında geri iade edilebilir.
Müşteriden iade alındı: Ödeme amaçlı olarak verilen bir müşteri çeki vade değişimi vs gibi bir sebepten iade alınabilir.
Tahsil edildi-Nakit: Vadesi gelen çek, bankadan nakit olarak tahsil edilebilir.
 
Tahsilat Problemleri:
 
Karşılıksız: Müşteri çeki vade tarihinde karşılıksız çıkabilir.
Şüpheli Alacaklar: Karşılıksız çıkan çekler takip edilmesine rağmen şüpheli alacaklar sınıfına girebilir.
Tahsil Edilemeyen: Her türlü takibe rağmen tahsilatı yapılamayan çekler bu sınıfa girer.
 
1.Bankaya teminat için verildi:
 
Bankadan teminat mektubu vs alınırken müşteri çekleri teminat olarak gösterilir. Bu durumda bu bölümden işlem yapılır.
 
 • Bordro İşlem Türü: Aşağı ok tuşuna basılarak türler görüntülenir ve "Bankaya teminat için verildi" alternatifi seçilir.

 • Bordro Tarihi: Günün tarihi otomatik olarak gelir. Tarih Giriş Yöntemleri
 • Yeni bordro girişi için "*" tuşuna basılır. Fiş No Giriş Yöntemleri
 • "Açıklama" bölümüne ilgili açıklama girilir.
 • Banka Hesap Kodu satırında ilgili banka hesap kodu seçilir.
 • Portföy No satırında arama butonuna basarak portföyde bulunan çekler listelenir.

 • "Çekleri Bul" butonuna basıldığında portföydeki tüm çekler görüntülenir.
 • Vade tarihi veya çeklerin ait olduğu bankaya göre arama yapılabilir.
 • İlgili çek kliklenerek seçilir. İşlem ekranına dönülür.
 • Başka çekler de seçilecek ise satır sonundaki "+" butonuna basılarak ilave satırlar açılır ve diğer çekler seçilir.
 • "Kaydet" butonuna kliklenerek işlem kaydedilir.
 
2. Bankaya tahsilat için verildi: Portföydeki müşteri çekleri tahsilat için bankaya verildiğinde bu seçenekten işlem yapılır. İşlem ekranı "Bankaya teminat için verildi" ile aynıdır. Çek arama ekranında, portföydeki çekler listelenir.
 
3. Bankadan iade alındı: Bankaya tahsilata veya teminata verilen müşteri çekleri herhangi bir sebepten geri alındığında bu seçenekten işlem yapılır. İşlem ekranı tahsilata ve teminata verilen çek ekranları ile aynıdır. Çek arama ekranında teminat ve tahsilattaki çekler görüntülenir.
 
4.Tahsil Edildi-Hesaba: Bankaya tahsilata verilen müşteri çekleri tahsil edildiğinde firma hesabına aktarıldığında bu seçenekten işlem yapılır. İşlem ekranı "Bankadan iade alındı" ve "Bankaya tahsilata verildi" ile aynıdır. Çek listesinde bankaya tahsilata verilen çekler listelenir.
 
5.Müşteriye verildi/ciro edildi: Tahsil edilerek portföye alınan bir müşteri çeki, ödeme amaçlı olarak bir başka müşteriye/tedarikçiye verildiğinde bu seçenekten işlem yapılır.
 
 
 • Bordro İşlem Türü: Aşağı ok tuşuna basılarak türler görüntülenir ve "Müşteriye verildi/ciro edildi" alternatifi seçilir.
 • Bordro Tarihi: Günün tarihi otomatik olarak gelir. Tarih Giriş Yöntemleri
 • Yeni bordro girişi için "*" tuşuna basılır. Fiş No Giriş Yöntemleri
 • "Açıklama" bölümüne ilgili açıklama girilir.
 • Cari Hesap satırında çekin verildiği cari hesap seçilir. Arama butonuna basılarak cari hesap listesi görüntülenir. İlgili hesap seçilir.
 • Portföy No satırında arama butonuna kliklenir. Portföydeki çekler listelenir.
 • İlgili çek ve/veya çekler seçilir.
 • "Kaydet" butonuna kliklenerek işlem kaydedilir.
 
6. Müşteriye iade edildi: Bir müşteri çeki herhangi bir nedenden iade edilebilir. Teminat amaçlı alınan bir çekin iadesi, yazım yanlışlığı olan çek iadesi vb.İşlem ekranı "Müşteriye verildi/Ciro edildi" ile aynıdır. Çekin iade edildiği cari hesap seçilir. Çek seçiminde ise aynı cari hesaptan alınmış olan çekler listelenir.
 
7. Müşteriden iade alındı: Ödeme evrağı olarak verilen bir müşteri çekinin geri alınması durumunda bu seçenekten işlem yapılır. İşlem ekranı "Müşteriye verildi/ciro edildi" ve "Müşteriye iade edildi" ile aynıdır. Çekin iade alındığı cari hesap seçilir. Çek seçiminde ise müşteriye verilmiş çekler listelenir.
 
8. Tahsil Edildi-Nakit: Portföyde tutulup vadesi geldiğinde bankadan nakit tahsil edilen müşteri çekleri işlemi bu seçenekten yapılır.
 
9. Karşılıksız: Karşılıksız çıkan çeklerin bilgisinin girileceği bölümdür.
 
10. Şüpheli Alacaklar: Karşılıksız çıkan bir çekin takibi olumsuz ilerliyor ise bu şüpheli alacaklar bölümünden işlem yapılır.